Je svobodný trh nejlepší recept na zajištění sociální spravedlnosti?

Svoboda, vlastnická práva a spravedlnost*

Tomasi kritizuje Rawlsův přístup ke spravedlnosti jako férovosti, protože podle něj omezuje ekonomické svobody a podlamuje osobní odpovědnost občanů i celkový ekonomický rozvoj společnosti, a tím dlouhodobě i zlepšení (absolutní) pozice nejméně zvýhodněných. Naproti tomu nabízí koncept nazvaný free market fairness. Režimy typu tržní demokracie pak považuje oproti té sociální za vznešenější, a taktéž nejvyvinutější formu liberalismu. Tvrdí ale, že o tom, který ideál je lepší, musí politický filozof rozhodnout nikoliv z praktického, ale z morálního hlediska.

Na Brennanově myšlenkovém experimentu se snaží dokázat, že pro chudé je z dlouhodobého hlediska lepší, pokud není ekonomický rozvoj brzděn přílišným státním přerozdělováním. Na materiální vylepšení z hlediska např. lepšího auta si nejnižší vrstvy dle mého sice mohou počkat v další generaci, ale v případě zajištění nadčasových věcí, může být snížení nerovností na místě už nyní.

Navíc si nejsem jistý, na kolik je Tomasiho argumentace přesvědčivá, protože i mezi zmíněnými extrémy může jistě existovat řada mírnějších verzí. Rawlse i sociální demokracii kritizuje jak na straně příliš progresivního zdanění příjmů i majetku, tak z hlediska míry přerozdělování i omezení ekonomických svobod. On i podobní autoři ale podle mě často opomíjejí, že by bylo možné mít téměř minimální nebo malý stát, a zároveň s tím mít sociálně spravedlivé zdanění. Zjednodušeně řečeno, stát levicový na vstupu, ale pravicový na výstupu. V praxi má k takovému blízko asi částečně Švýcarsko.

V jeho textu mi chybí pohled jeho tržní demokracie na regulaci monopolů, ochranu zaměstnanců a spotřebitelů, ale i regulaci měnového, bankovního či burzovního systému. Taktéž by se mohl více vyjádřit k férovosti zdanění v případě např. financování zdravotnictví převážně z daní z osobních příjmů z práce, ale už ne z těch pasivních/automatizovaných z kapitálu.

Je sice dobré, že se snaží přihlížet k tomu, co je jak ekonomicky, tak společensko-politicky reálné a přijatelné, ale mám pochybnosti, na kolik to z hlediska mezigenerační spravedlnosti reflektoval v případě své podpory benevolentní imigraci. Dalo by se jistě argumentovat, že vůči úsilí předků např. v evropských zemích, není férové, aby – ať už kvůli ekonomickému zisku či globální solidaritě – byly kulturně přeměněny domácí národy.

Zároveň obhajuje svobodnou volbu jednotlivců v rámci komercionalizované společnosti, nicméně podobně hodnotově relativisticky jako libertariánští autoři příliš nereflektuje, že tržní kapitalismus často způsobuje, že lze dobře vydělávat na lidské hlouposti, bulvárnosti, povrchnosti, a zároveň se jak pracovní, tak volný čas – a často spíše u těch nejméně zvýhodněných – využívá pro méně vznešené činnosti, přestože by někdy vhodné regulace mohly kvalitu jejich života zlepšit. To lze dobře vidět na příkladu vyššího zdanění prodeje alkoholu a následného přerozdělení na platy lékařů. Ekonomická svoboda se sice mírně omezí, ale není zcela omezena ta osobní.

Problematičtější to samozřejmě může být tam, kde demokratická většina donutí jedince, který na trhu těžce tvoří přidanou hodnotu, aby odevzdal třeba 70 % svého příjmu i na plat legislativy a administrativy, které neustále vymýšlejí, jak mu jeho tvrdou práci ještě ztížit. A to často v rovnostářské snaze zlepšit postavení i těch, kteří se nesnaží, přičemž se opomíjí, že bohatství, které společnost skrze státní donucení přerozděluje, musí na trhu nějak vzniknout.

Obecně mám dojem, že se „ne-klasicky“ liberální autoři snaží přijít na takovou míru regulace trhu a společnosti, která by nejen zachovala osobní odpovědnost a ekonomické svobody, ale zároveň eliminovala neférové výhody dané něčím jiným než poctivým individuálním úsilím. Rawls i Tomasi nám ukazují, že je to značně obtížné.

*Psáno 26.4.2016. Text vznikl jako písemná příprava v rámci kurzu Koncepty v moderní politické filosofii na FSS MU v Brně a reaguje na dílo J. Tomasiho – Free Market Fairness, kap. 8, s. 226–266.

Topolánek neříká pravdu!

Ano, toto říkám jako velký obdivovatel Mirka Topolánka a zároveň jako pravicově orientovaný člověk. Reaguji tak na jeho poslední slova, kdy říká, že peníze na navrácení mateřské na původní výši (tedy, že se nebude o cca 20 % snižovat) v rozpočtu nejsou. Ano, toto je částka, která navýší schodek rozpočtu o 1,5 mld. korun.

A teď se podívejme na jednu zásadní věc. Existuje systém opatření, který může naopak o 27 mld. korun schodek rozpočtu snížit! Vyjádření bývalého premiéra je nepochopitelné i proto, že je lídrem nejsilnější pravicové strany u nás. Strany, která se nazývá konzervativní. A já se tedy ptám, zda je konzervativní politika taková, že se upřednosťnuje mafie nad investicí do rodiny? Zda úspory na maminkách jsou konzervativnější, než úspory na hazardu a polostátních monopolech, levnějších dálnicích, efektivnějším čerpání evropských peněz či zabránění dalšího rozkrádání státních peněz?

Toto nejsou čísla vycucaná z prstu, toto jsou fakta a propočty ekonomů KDU-ČSL – http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=29278 a to se ani nechci zmiňovat o tom, o kolik peněz narůstá státní dluh zbytečnými obstrukcemi ve sněmovně, které ale považuji za legitimní (i když …) demokratický prostředek a v případě schvalování levicových nesmyslů jej i uvítám.

Navíc, když už se ODS a TOP 09 nezdá investice do rodiny na úkor mafiánů dost konzervativní a nechtěli by podpořit 1,5 mld. korun na mateřskou, tak tedy nechápu, proč údajně pravicové strany nechtějí alespoň ušetřit 27 miliard. Ještě v době, kdy něco mluví o snižování dluhu. Kdyby člověk nevěděl ty skutečné důvody, tak by se asi hodně divil, jak je to možné. Bohužel jsou to jen mafiánské agentury na státní zakázky.

Pravdou je, že i ČSSD navrhla úpravy, které by nakonec údajně měly nulový dopad na rozpočet. 7 mld. někde dát a 7 někde vzít. Problém je v tom, že jsou to návrhy, které sice možná nemají dopad na rozpočet, ale které mají dopad na zdravé fungování společnosti a ekonomiky z dlouhodobého pohledu. Věřím, že někteří sociální demokraté to myslí opravdu dobře, ale jsem přesvědčen, že extrémně vysoké progresivní zdanění nebo sociální inženýrství jsou cestou do pekel.

Z principu jsem proti progresivnímu zdanění, protože ho považuji za nespravedlivé a demotivující. S tím s KDU-ČSL nesouhlasím, i když 18 % (oproti 15) pro lidi s příjmy nad 600 000 ročně (dle programu KDU-ČSL) je něco jiného, než trapný návrh ČSSD 38% daně pro lidi s příjmy nad 1 200 000 ročně. To mi však nebrání v tom, abych lidovce volil, protože v porovnání s přínosem křesťansko-demokratické politiky je to detail.

Je zvláštní, že populistická levicová ČSSD se v některých věcech chová pravicověji, než oficiální pravice. Nechci se však zastávat Jiřího Paroubka, který by ve vyspělé zemi dávno seděl ve vězení (i když to asi i jiní současní předsedové našich stran).

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=122261