Neomarxismus a Nová levice

1 min čtení

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky neomarxismu a tzv. Nové levice?

Neomarxismus:

– post-marxistická ideologie
– vychází z kritické teorie Frankfurtské školy, existencialismu atp.
– místo materiálna již spíše psychologie a kultura; význam sociálních věd
– kritika nadměrné spotřeby
– utlačovaná již není dělnická třída, ale „domněle utlačovaní“:
– lidi na sociální podpoře
– ženy
– nebělošští přistěhovalci
– homosexuálové a jiné sexuální menšiny
– rasové a některé náboženské menšiny
– národy třetího světa
– narkomani atp.
– … viníkem jejich útlaku je západní civilizace a její hodnoty, od nichž je třeba lidi osvobodit
– kulturní marxismus a kritika hodnot západní civilizace (kapitalismu, nacionalismu, blízké rodiny, genderových rolí, rasy a jiných forem kulturní identity … které ospravedlňují a zachovávají hierarchii)
– politická korektnost
– multikulturalismus

– vykořeněnost a pocit nesounáležitosti se společností a pocit vzdoru vůči ní
– utopismus – boj proti lidské přirozenosti
– boj proti autoritě, establishmentu
– proti církvi, proti křesťanství
– infiltrace těchto idejí do lidí skrze školství
– prosazování sexuální výchovy
– boj proti patriarchální rodině
– označování tradicionalismu a konzervatismu za autoritářský fašismus
– snaha osvobodit jednotlivce z pout přirozeného řádu
– sklony k hedonismu, odmítání smířit se s nevyhnutelnou realitou
– proti tělesným trestům
– snaha o to, aby učitel nebyl silnou autoritou
– proti tomu, aby rodiče byli autoritou
– proti absolutní pravdě; mravní a hodnotový relativismus
– proti předsudkům a stereotypům
– proti tzv. zdravému rozumu

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus
http://www.tedeum.cz/3_2010/neomarxismus_032010.htm

Nová levice
– v 60. až 70. letech v anglosasském světě
– reformy v oblasti homosexuálních práv, potratů, genderových rolí, drog atp.
– asociováno též s hippie hnutím a protiválečnými protesty
– nový feminismus
– nový environmentalismus

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Left

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce.

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.