Je ODS hodna mluvit o svobodě?

Na stránkách ODS mě zaujal odkaz na akci pod názvem „Co pro mě znamená svoboda“ Rozhodl jsem se na toto téma sepsat taky takový článek – především o tom, co mě zaujalo na tiskové konferenci k tomuto tématu.
Václav Klaus už toho s ODS patrně nemá moc společného, takže její excesy z 90. Let – od snah zajistit nám 100% energetickou závislost na tehdejším Rusku až po nastolení mafiánského kapitalismu bez skutečných hodnot – a ani současné Klausovo přisluhovačství dnešnímu totalitnímu Rusku, za které by se nemusel stydět ani nadprůměrný agent KGB, nebudu dlouze zmiňovat.
Jsem rád, že občanští demokraté tuto akci iniciovali a rád bych se k tomuto jako mladý občan vyjádřil. A co mě na tom zaujalo nejvíce? Především tisková konference, na které vystoupili falešní političtí vězni. Zdena Mašínová by ODSce mohla mnoho vyprávět o tom, proč před časem nepřijala medaili pro svého otce. Skuteční političtí vězni by také mohli straně, která se považuje za největší pravicovou a demokratickou stranu v této zemi, mnoho říct. Opravdu nerozumím a nevím, co si mám myslet o tom, když si ODS na své tiskové konference k tématu svoboda zve naprosto bezcharakterní osoby. Zdá se snad někomu jako projev dobrého stavu svobody a demokracie popírání své nepopíratelné minulosti, nepozvání novinářů na sněm KPV a spousta dalších nehorázností, za něž je osoba Naděžda Kavalírová a spol. zodpovědná?
A jaké morální oprávnění mluvit o svobodě má strana, pro niž je zvykem předávat faktické vládnutí do rukou postkomunistických mafií?
Návrat Miroslav, 18 let.
http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=11389

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=108417

Co pro mě znamená pravice

Může být politika středová? Může být politik středový? Já tvrdím, že politika strany ano. Ovšem ideologické zaměření politika asi ne. Protože pseudopravičáci typu Jakla a Klause označují ty dle mého názoru pravé pravičáky salonními levičáky, rozhodl jsem se, že si ujasním, co považuji za pravici.

Na první místo se klade určitě svoboda. Ovšem nemusí to být svoboda vnější, protože mnoho lidí si i za totality dokáže udržet svobodu vnitřní (pak jsou mnozí označováni za hrdiny, za lidi s charakterem). Poté je to určitě důraz na individualismus. Je to ale široký pojem. Pokud svým individualismem či svobodou omezuji někoho jiného, už to nebude mít s pravicí moc společného.
Zodpovědnost – za sebe, svůj život, své chování, jednání, postoje, názory, svou rodinu, obec, kraj, stát, národ, svět atd. Konzervatismus spočívá v tom, že se problémy řeší postupně, až nastanou. Že se odmítají utopistické ideologie a věří se v demokracii.
Lidskost, tolerance, ohleduplnost.
Víra ve volný trh založený na morálce, etice a solidaritě z vlastní vůle jednotlivců (ne nařízením, ne nucením).
Antikomunismus, antifašismus, antinacismus, antiextrémismus obecně.
Úcta k tradicím.
Vycházení z antiky, křesťanství, toho dobrého z USA a jiných částí světa.
Proti zlu se může bojovat i se zbraní v ruce (protože by prostě s ním neměl kdo bojovat).
Aktivní a přínosný občanský život. Zájem o věci veřejné.
Pomáhání těm, co si sami pomoci nemohou.
Úcta k člověku jako lidské bytosti.
Odmítání barbarismu, konzumismu a konformismu.
Podpora malého a středního podnikání.
Otevřenost k diskuzi a odmítání násilí.
Důraz na vzdělání a kulturu.
Na světě nejsme proto, abychom spotřebovávali a po nás potopa, ale spíše se snažíme to, co jsme dostali (bytí, rodinu, přátele, zemi, přírodu, …) neustále zlepšovat.

Slušnost. Pomáhání mladým lidem k dospělosti. Pravda a dobro je něco víc, jsou to věci nad námi, které prostě jsou (absolutní?) – řekl bych to tak, že pravda je absolutní, ale my ji nemůžeme znát – jen občas máme možnost se jí dotknout.

Těmito pojmy žijeme, nejsou pro nás frázemi.

A co vy? Které hodnoty podle vás představuje spektrum od středu napravo?

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=63286