Za stávku můžeme všichni!

1 min čtení

Ne vláda. Ne odbory. Ale my VŠICHNI OBČANÉ této země jsme odpovědní za čtvrteční stávku odborářů proti vládě! Této zemi nepomohou navrhované vládní, opoziční či odborářské reformy. Základní problém je totiž někde jinde – ve školách a v médiích!

V těchto dvou institucích se musí udělat řádné reformy, které sice budou mít výsledky možná až za 20 let, ale pro přežití této společnosti jsou naprosto nutné. A co mám na mysli? Mladí lidé musí být vychováváni k osobní zodpovědnosti za svůj vlastní život! Musí jim být vštěpováno, že to není stát, kdo se má starat o jejich rodinu, ale že to jsou jen oni sami. Že politici nejsou žádní samozvaní vládci, kteří stojí nad nimi, ale jen jejich pouhými dočasnými zaměstnanci, které mohou kdykoliv vyměnit.

Musíme být vedeni k tomu, že jedině kapitalismus, svoboda a demokracie jsou správné a prověřené systémy, na kterých stojí západní civilizace. To ovšem nestačí. Dnes a denně (a nejen u nás) vidíme, že není-li kapitalismus podepřen vnitřní morálkou každého jedince a vládou práva; není-li svoboda podepřena osobní zodpovědností a nejsou-li v demokracii vychováváni demokrati, těžkou mohou tyto tři základy naší civilizace fungovat.

Takže si prosím všichni uvědomme, že ani tato vláda, ani odbory, ani ti, co přijdou vládnout po příštích volbách, nikomu z nás nezajistí důchody, dobrou životní úroveň ani slušnou společnost. O to se musíme postarat my sami – každý z nás! Dnes a denně ve svých hlavách, rodinách a obcích!

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=196002

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.