Odpovědi na důležitá témata: Ladislav Jakl

Jako druhý v pořadí na mé otázky odpověděl Ladislav Jakl.

Jaký je Váš postoj k Evropské unii? 

Nesouhlasím s její současnou podobou ani s jejím směřováním.
Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? 
Naopak.
A jak? 
Cestou mezinárodní spolupráce.
Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou? 
Jsem svobodný člověk.
Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? 
Negativní.
Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? 
Otázka směřuje nějakému kolektivu, ale odpovím. Nebyl.
Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? 
Nijak. Svět je příliš velký a různorodý. Postačí, když bude existovat svobodný globální obchod.
Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?
Naopak.
Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? 
Nejsme kamarádi.
Vetovali byste jej? 
Opět otázka pro nějaký kolektiv, ale odpovím. Vetoval.
Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize? 
Neexistuje evropská dluhová krize. Existuje špatná hospodářská politika EU a většiny jejích členských států. Plus vše zhoršuje jednotná měna.
Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově – ekonomy jaké ekonomické školy?)
Představitele různých škol. Ne jednobarevně.
Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? 
Zkušeného právníka.
Nejvyššího soudu? 
Zkušeného soudce.
Nejvyššího kontrolního úřadu? 
Nevím.
Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově? 
Prezident nevybírá lidi do čela veřejných univerzit.
Jak často se chystáte udělovat milosti? 
Přiměřeně.
Souhlasíte vůbec s tímto institutem? 
Ano
Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory? 
Jen pro spřátelené novináře.
Jak často budete vetovat zákony? 
Tak často, jak často budou vetování hodné.
Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem? 
Určitě.
Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím? 
Ke všem zemím světa mám kladný postoj. Ke všem zemím světa by naše zahraniční politika měla být vedena korektně a se zřetelem na naše zájmy.
Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?
Nic. Politici se nemají co plést do orientace ekonomiky.
Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? 
Neexistuje demografická krize. Jen krize špatných důchodových a sociálních systémů.
Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací?  
Neexistuje nedostatek obyvatel.
Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře? (otázka nezodpovězena, pozn.)
 
Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné? (otázka nezodpovězena, pozn.)
 
Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti? 
Na stupnici nula až deset asi tak 1.5.
Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky? 
Má se o něm více mluvit.
Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost? 
Otázka směřuje nějakému širšímu kolektivu, za který se necítím oprávněn mluvit. Za sebe říkám, že mám docela dobré povědomí o prezidentských pravomocech.

Odpovědi na důležitá témata: Táňa Fischerová

Čerstvá kandidátka na funkci prezidenta České republiky Táňa Fischerová odpověděla jako první. Zde přináším její odpovědi.
1) Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?
Jsem člověk, který se nerad pohybuje v danných kolonkách a proto se nezařadím do žádného z Vašic chlívečků. Jsem pro zachování EU, (protože žádná jiná alternativa tady není), ale její postupnou proměnu, ve které by se oddělila ekonomika, politika a kulturní sféra a jednaly by samostatně. Evropu občanů a rozvoje regionů. Nadvláda ekonomiky dusí všechny a všechno.
2) Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?
Jsem zásadně proti jakékoli globální vládě. Centralizace moci je šílenství. Jsem pro vzájemnou spolupráci jednotlivých oblastí, založenou na
rovných svobodně vyjednaných smlouvách.
3) Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?
Myslím, že je třeba odpustit většinu dluhů a dovolit státům, aby se jejich ekonomika mohla postavit zase na nohy. Dluhy mají platit ti, kdo je udělali. Je třeba zmenšit velké banky a oddělit obchodní a investiční financování. Současné modely nápravy krizi nevyřeší.
4) Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově – ekonomy jaké ekonomické školy?)
Poradila bych se o tom s důvěryhodnými lidmi z této oblasti. Žádný člověk nesnědl všechu moudrost světa.
5) Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?
Poradila bych se s lidmi, kteří jsou důvěryhodní a zkušení a hledala bych osobnosti odborné a mravné, nikoli politiky. Těm patří Parlament.
6) Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?
Institut milosti má své místo, proto tady odevždy existoval. Musí se však jednat uvážlivě. Nepochybně bych milosti konzultovala s ministerstvem spravedlnosti.
7) Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?
Už jsem řekla, že bych konzultovala s ústavními právníky, kdy a za jakých okolností má prezident vracet zákony. Určitě bych se nesnažila prosazovat vlastní názor, ale hledat soulad s ústavou.
8) Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím? 
Prezident není z ústavy odpovědný za výkon své funkce. odpovědná je vláda. Z toho vyplývá, že prezident musí spolupracovat s vládou. Jinak respektuji lidská práva a domnívám se, že se zeměmi, kde se lidská práva masově porušují se nemají tato práva zobchodovat. Jinak se chováme jako farizejové. Jednotlivé země si do toho dosaďte.
9) Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?
Prezident nemá žádné reálné pravomoci. Nemůže podniknout v praxi nic, než promluvit v Parlamentu. Já jsem však přívržencem alternativ a tak bych nepochybně pořádala nějaké diskuse a podporovala nové pohledy na ekonomiku i politiku.
10) Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?
Všem ponásledovaným bychom měli pomáhat. Jinak se obecně musíme snažit najít jiné a funkční modely, aby lidé nemuseli ze svých zemí utíkat. To není snadné a je to na dlouho, přesto se to nesmí vzdávat.
11) Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?
To je složitá otázka a není na ni stručná odpověď. OSN by se měla také postupně měnit, dnes není funkční.
12) Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?
Otázce nerozumím.
13) Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?
Nelíbí se mi pronásedování žádné lidské bytosti ať je to křesťan, žid nebo muslim.
14) Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?
Prezident má ve skutečnosti malé pravomoci, ale je odpovědný za svoje chování i slova, která vyřkne tak, jako každý člověk. Jeho odpovědnost je ovšem větší, protože jeho slova slyší víc lidí.

Suplujeme novináře aneb skutečná témata prezidentské volby

Českým prezidentem se zřejmě stane člověk, který si jako první získá obdiv výzkumných agentur a médií (nesbírám důkazy, proto nebudu říkat, že to asi nebude zadarmo). Samozvané elity nám v médiích vyprávějí, jaký by měl být příští prezident. Nemusíme ani myslet, stačí si pustit zprávy a svůj názor získáme ihned a zadarmo! Ale co jsou skutečně klíčové otázky, na které by měl být schopen příští prezident odpovědět?
Mnoho lidí to nevidí (a není to nic překvapivého, protože ti samí se vždycky po světových válkách a holocaustech ptají, jak jsme to mohli dopustit), ale žijeme v době, kdy se svět mění geopoliticky, kdy si naše malá země ve střední Evropě bude muset vybrat, jakou míru suverenity a v jakých oblastech chce mít, k jaké kultuře chce patřit atd.
A jaké jsou tedy mé otázky na prezidentské kandidáty?
Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?
Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?
Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?
Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově – ekonomy jaké ekonomické školy?)
Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?
Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?
Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?
Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?
Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?
Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?
Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?
Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?
Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?
Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?
Zj. Táni Fischerové, která tuto funkci nechce tak moc, až se nakonec rozhodla kandidovat, bych doporučil prostudovat si alespoň tento článek o prezidentských pravomocích na Wikipedii – http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky#Pravomoci
Tohle je základní výčet otázek, které reflektují reálné pravomoci funkce prezidenta v naší zemi a na které se nám v médiích nedostává příliš odpovědí. Jsou to sice otázky, které většinu občanů-voličů nebudou zajímat, protože je bohužel daleko více zaujme modrá hlava, báje a pověsti o údajném slušném Honzovi, který prý nic neudělal, a proto je nejlepší či snad prostořeký slovník starého jezevce, který dokáže častěji učinit životní prohlášení o tom, že nikam nekandiduje, než ve skutečnosti kandiduje, ale je nutné se na ně ptát – tohle totiž rozhodne o naší budoucnosti, o tom, co budeme jíst a na co se budeme dívat v televizi.
Dotazy zasílám týmům jednotlivých kandidátů a případné odpovědi rád zašlu i redakcím našich médií a také zveřejním pro čtenáře tohoto blogu.