Největší a nejstarší

Nebude to článek o amerických republikánech – kterým se přezdívá Velká stará strana (Grand Old Party – GOP), ale ta naše česká s ní má i něco společného. Největší demokratická a nejstarší nesocialistická strana u nás – strana lidová – měla minulou sobotu svou Ideovou konferenci. Slyšeli jsme spoustu pozitivních titulků a článků (ČT, Pravo, …), ale také hledání chyb tam, kde nejsou (Lidovky, MFD, …).

Kdo viděl alespoň kousek této akce (třeba reportáž v hlavních zprávách ČT), nabyl dojmu, že je to moderní středová strana s vtipnými lidmi. Ano lidmi, ne papaláši. Ano státníky, ne politiky. Pohled na mladé svobodné lidi za řečníkem, poutavou žlutou barvu, logo, které právem říká – to lepší v nás.

Zastoupení řečníků a obsahu jejích projevů bylo takové, že rozumný a vyspělý člověk bude mít těžké KDU-ČSL nevolit. Nejdříve vystoupil předseda Cyril Svoboda a oznámil základní věci. Poté sklidila velký úspěch předsedkyně Evropské demokratické strany, s níž jde KDU-ČSL do voleb, Jana Hybášková. Ta nahlas řekla, co je to ODS (strana podle vzoru britských konzervativců pro horních 10 000, ale těch českých horních 10 000 se zdaleka nechová ke svým spoluobčanům jako britských horních 10 000, která přejmenovala Českou republiku na ČEZkou), ČSSD (strana lží, demagogie a negativismu, která svrhla vládu v době těžké globální krize, kdy na nás spoléhala celá Evropa), TOP 09 (strana nových tváří, zejména té Kalouskovy).

Konkrétní údaje pro podporu rodin a odstranění jejich diskriminace přednesla Michaela Šojdrová. Svíčku naděje zapálil vtipem sršící Stanislav Juránek z moravské vesničky jménem Brno. O ekonomických záměrech nám poreferovaly zatím neprofláklé tváře místopředsedů Pavla Horáka a Jiřího Koliby.

Podle mě nejlepší na konec byl ale Pavel Svoboda a jeho hlášky: „Co pak může být pouhý seznam státních institucí dané země delší než délka průměrného dospělého člověka?“ „Pokud se chceme mít jako v Bavorsku, tak taky musíme volit jako v Bavorsku!“

Celou ideovou konferenci si můžete pustit zde:
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/03/20/10101491767-210411034000167-10:00-programova-konference-kdu-csl/1/

Stručný obsah a projevy:

http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2010/Predsednictvo-KDU-CSL-svolava-Ideovou-konferenci-n.aspx

To nejlepší z projevu Pavla Svobody:

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=130742

I v politice se dá zlepšovat svět

Jsem přesvědčen, že je velmi důležité sledovat politiku. Já sám to dělám už několik let a v posledních měsících se jí snažím účastnit i aktivně. Vždyť kolikrát v historii jsme měli tu možnost do ní nahlédnout, ovlivňovat ji adokonce ji i vytvářet? Kolik lidí na světě má to štěstí dnes?

Není náhodou falešné si na politiky stěžovat a buď nechodit k volbám, nebo volit neustále ty samé lidi, o kterých si můžeme zjistit, že nejsou těmi nejlepšími na trhu?

Vedle ideového zaměření, programu strany a jasných výsledků je pro mne důležitá konkrétní osobnost, kterou chci volit.

Politika náš život ovlivňuje více, než si dokážeme představit – od úklidu vlastního pokoje, přes úroveň chodníků v naší obci, až po kvalitu výrobků po celém světě. V menších obcích se toho ujímají zpravidla aktivní a pracovití lidé, ale ve vyšších patrech už roste chuť a často se stává, že si politik neuvědomí, že je také člověk a podlehne nekonečným lákadlům, která dříve nebo později ukončí jeho politickou kariéru.

Když člověk dělá politiku čestně a poctivě, tak je to nejtěžší povolání. Když si jde jen užívat výhod, brát úplatky a zneužívat své moci, tak naopak nejjednodušší. Myslím si, že je nutné, aby do politiky vstupovali mladí, schopní a zodpovědní lidé. Na sjezdu Mladých křesťanských demokratů jsem se přesvědčil, že tu takových bude i nadále přibývat.

Mně osobně se více líbí celostátní úroveň před tou komunální. Ale uvidíme. Třeba až se za pár let stanu silnou osobností s charakterem, budu mít zaslouženě nějaké jméno v občanské společnosti a více zkušeností, potkáme se, milí čtenáři, v jedné vládě!

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=108204

Předseda KDU-ČSL

Už trošku vím, jak to v naší straně funguje. Je to strana. Stará stranická garnitura. Není divu, že nedokázala vyprofilovat osobnost typu Josefa Luxe, přestože má strana 40 000 členů.

Nedávno jsem se domníval, že by europoslanec Březina mohl být dobrým novým předsedou. Ptal jsem se na jeho vizi. Nicméně do této doby se mi nedostalo odpovědi a to nepovažuji za zrovna dobrou vizitku nového předsedy. Nabyl jsem v té době názoru, že nemůžeme mít předsedu, který neumí mluvit s novináři.

Nyní jsem toho názoru, že by se to měl raději doučit a sehnat si na to lidi. Jiří Čunek je z morálního hlediska skvělým předsedou – nejlepším od Josefa Luxe. KDU-ČSL by měla z jeho kauzy udělat nějakou akci typu, že na našeho předsedu byla šitá neuvěřitelná antikampaň ze všech možných zdrojů, která měla zničit a zdiskreditovat naší stranu. My jsme ale celou dobu našemu předsedovi věřili a brzy jsme získali důkaz, že absolutní pravdu nemůže nesčetněkráte vyšší počet lží nikdy přebít.

Náš předseda je nyní čistý jako snad nikdo z viditelných politiků (25 let zpátky se nenašlo nic, co by jej mohlo diskreditovat), je potřeba, aby konečně začal dělat svou práci jak pro stát a národ, tak pro svou stranu a to především (myšleno z dlouhodobého hlediska).

Napadá mě mnoho variant, kde by se mohla KDU-ČSL ubírat:

1) Zůstat taková jaká je a nechat levici a falešnou pravici, aby zničila naší zemi na dlouho dopředu

2) Přeměnit se v aktivní, sebevědomé a slušné hnutí typu KDH na Slovensku, včetně přejítí na žlutou barvu a kampaň – Slušným lidem slušný život s čápem Kristiánem

3) Snažit se být středovou stranou, jak to navrhoval Josef Lux (aspoň co je mi známo z jeho videa na Youtube) a být alternativou vůči pravicové ODS a levicové ČSSD – měli bychom tedy tři nejsilnější strany

4) Snažit se společně se Stranou zelených, aby tyto dvě strany byly nejsilnější – být něco jako američtí Republikáni a Demokrati – tedy KDU-ČSL středopravicová, konzervativní a SZ levicová, liberální – bylo by to možná nejlepší, protože by tu jako hlavní strany byly dvě středo-… strany a nebyly by mezi nimi velké ideologické mezníky a politici by se mohli snadněji domlouvat na kompromisech a pomáhat si.

5) Sloučit se s ODS – nejhorší varianta, to až v případě většinového volebního systému typu USA a vytvoření jiné pravicové strany, ne ODS – pak by bylo možné se jako síly od středu napravo spojit

6) Co nás jen napadne, inspirace je všude dost

Je mi však jasné, že z pozice aktivního Mladého křesťanského demokrata půjde těžko něco takového prosadit a to především teď, kdy se musím věnovat především studiu a seberealizaci atp.

Stejně jako soudruh Paroubek pochopil, že chce-li se svou stranou uspět, musí ji přeměnit v moderní a aktivní politické hnutí, což se mu evidentě daří (i když za tím mohou být jen trapné a nemravné populistické sliby a kecy) a včerejší průzkum mu přisuzuje už 43 %, tak i my bychom měli toto pochopit. Nabírat nové členy – mladé aktivní lidi, kteří se chtějí seberealizovat a není jim lhostejné, co se kolem děje a mají i trochu ambice – ne se spoléhat na pasivní starou členskou základnu, která žije falešným konzervatismem v podobě odmítání věcí, které povedou k pravému a důležitému konzervatismu.

Proto neměňme předsedu! Snažme se všem osvětlit, kdo je Jiří Čunek doopravdy. Buďme s nim na veřejnosti a podporujme ho. Nic nás nemůže diskreditovat více než pomluvy a hádky na veřejnosti. Politická strana je jako firma, jako podnik, proto se o ni starejme jako by byla naše vlastní a uvědomujme si, co čeká nás, když stranu necháme shnít. Naučme  našeho předsedu, jak se chovat v médiích, která jej chtějí zničit.

Já osobně se pokusím udělat maximum v této straně – ano, měl bych se věnovat možná důležitějším věcem, ale nejsem si vědom, jak budou naši schopní a čestní politici, kterých máme nejvíc ze všech stran, vykonávat svoji dobrou práci, když nebudou mít mandáty, protože naše strana bude nevolitelná.