Bude KDU-ČSL 21. století pro-choice stranou?

Podle názorů některých občanů chce KDU-ČSL něco zakazovat. Třeba potraty nebo eutanazii. Její nový předseda Pavel Bělobrádek před pár dny v Hyde Parku na ČT24 řekl, že ani v případě, že vyhraje KDU-ČSL volby, nebude požadovat např. úplný zákaz potratů, byť je proti nim. V USA typická nálepka pro-choice politika, pro-choice strany. Jaká budou ale pro-life témata v tomto století? Náboženské svobody, genetické úpravy, svoboda sexuality, kyberorganismy, čipování lidí, lidská práva robotům? Jaký bude postoj KDU-ČSL?
Je to pochopitelné. KDU-ČSL se obává, že v české sekularizované, radikálně levicové, závistivé, vykořeněné, nevzdělané, nevychované společnosti bez morálky a svědomí, která toleruje korupci, ctí své největší zloděje, netrestá zločince a ráda vzpomíná na své otrokáře, by se měla tomuto trendu přizpůsobit a prosazovat jen taková témata, na která taková společnost uslyší a vůbec nevytahovat témata, která by takové společnosti mohla nastavovat zrcadlo, mohla jí vlepit přímo do tváře její falešnost a hloupost. Je to pochopitelné. Je to však správné? A je to postoj, který by křesťansko-konzervativní strana měla do budoucna mít?
Chápu levicově liberální (dobře, na naše poměry středové) novináře, myslitele nebo politiky a aktivisty (A. B. Bartoš by je hodil do skupinky pravdoláskaři), že chtějí, aby KDU-ČSL byla taky taková, jejich. Chápu je, protože s nimi má KDU-ČSL mnoho společného. Od boje proti korupci, hazardu, přes odklon od materialismu k vyšším duchovnějším hodnotám, kvalitu života, trvale udržitelný rozvoj, sociálně-tržní hospodářství, až po odmítání politiky jako byznys, kde sponzor platí kampaň, a pak vyhrává losovačky. Nicméně v základních ideových sporech 21. století se budeme rozcházet už jen více.
Tak si představte budoucnost, kde bude zákaz jakékoliv propagace náboženství na veřejnosti (samozřejmě to bude zcela korektní) – hlavně žádné křížky na krku! Děti se budou o všech možných sexuálních praktikách a úchylkách učit už v první třídě, v pokrokovějších oblastech (těch méně zaostalých) samozřejmě už ve školce (sexuolog Uzel nám už vysvětlí, proč to je pro jejich dobro), nebude pochyb o tom, že sexuální orientaci si mohou zvolit, jakou chtějí, a předsudky o tom, že se žena nemá chovat jako chlap, budou dávno překonané. Dokonce za nekrofilii, pedofilii, polygamii nebo incest už se dávno nebudete muset stydět. Zpátečníci dávno drží hubu.
Antikoncepce se sice prodává (pořád je to velký byznys), ale potraty jsou dostupné již12letým dívkám (jak jinak než bez vědomí rodičů nebo otce dětí – co je jim taky do toho, že), takže no stress – hlavně volnost (bez odpovědnosti), láska (byť falešná) a mír (byť s pistolí islámisty u hlavy). Už se nudíte, umírat nechcete (není třeba, jsou na to prášky), tak si sebe naklonujete. Dítě sice mít nemusíte, ale necháte si jedno vyrobit (upravíte jeho genetiku, dáte mu superschopnosti a rodit ho už dávno nemusíte). Facebook v iPhone už je nuda, dáte si ho do hlavy, sice vás tím může každý sledovat, číst vaše myšlenky a manipulovat s vámi lépe než kdy dřív (ty reklamy ve snu vám taky nevadí), ale co? Pokrok přece nejde zastavit :-).
A já se ptám – jaký bude postoj KDU-ČSL v té době? Řekne, že to je prostě společenská norma v této zemi, tak proti tomu bojovat nebude? Řekne, že to není politické téma? Že jí to sice vadí, ale dneska opačný postup neprosadí? Proč tedy bojuje proti korupci, krádežím, vraždám narozených lidí, závisti, lenosti atd.? Vždyť to je také normou české společnosti. Proč ji tedy měnit? Proč někomu chce něco zakazovat?

Je MKD opravdu polofašistickou organizací?

Když se v Brně v červnu konal pochod Queer Pride Parade, Mladí křesťanští demokraté neváhali a zahájili historicky první Pochod pro rodinu, který se konal těsně před začátkem výše zmíněné akce. Některá média dávala MKD do jednoho pytle s homofóbními extrémisty či náboženskými fanatiky.

Ještě téhož dne přijali Mladí křesťanští demokraté na svém celostátním výboru (nejvyšším orgánu zemi sjezdem) usnesení – 5 programových bodů, které doporučují KDU-ČSL, co musí udělat, aby se mohla úspěšně vrátit do sněmovny. Mezi těmito body jsou:

– Podpora tradičního školství zaměřeného na kvalitu (včetně církevního a domácího školství)
– Jednoznačný a zřetelný boj proti euthanasii, potratům, registrovanému partnerství a adopcím dětí homosexuálními páry
– Tvrdý boj proti kriminalitě a drogám včetně marihuany
– Boj proti masové imigraci a radikálnímu islámu
– Podpora tradiční rodiny

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Levicový politolog Lukáš Jelínek a středová politoložka Vladimíra Dvořáková ale i bývalý předseda královéhradecké MKD Tomáš Zdechovský MKD přirovnávají k nebezpečným a fašizujícím tendencím k tomu, že v MKD získávají na vlivu bývalí sládkovci. Moravskoslezská MKD, jejíž zástupci hlasovali proti těmto pěti bodům, se od nich ve svém usnesení z krajského výboru distancovali.

Jsou ale přijaté body skutečně takto extrémní a nebezpečné? Nebo pouze jejich forma? Česká republika si prošla silnou bolševizací a liberalizací myšlení, což se v nás silně zakořenilo. Podobně je na tom i dnešní Evropa (a především ta západní).

Podívejme se ale do Spojených států. Tam by se (stejně jako na jižní Moravě) pod přijaté usnesení podepsala polovina lidí. Už dlouho se bavím tím, že co je u nás (ČR, EU) pravicové, v USA je označováno za zavádění socialismu, co je v USA pravicové, u nás (ČR, EU) je považováno za klerofašismus.

A kde je tedy pravda? Kdo je tu klerofašista a kdo liberální socialista?

Možná se teď někdo diví, proč zrovna možná ten nejliberálnější mlad lidovec z možná nejliberálnější krajské organizace MKD nastavuje Čechům a Evropanům právě takovéto zrcadlo. Podívejte se na přiložené video a možná pochopíte, že takové věci nelze vidět jednoznačně a primitivně, že je třeba nad nimi stále uvažovat a zkoumat názory a postoje obou stran.

5 programových bodů – http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2010062801

Hodnocení politologů – http://www.denikreferendum.cz/clanek/4737-moznosti-a-limity-strany-lidove

Reakce předsedy MKD, Petra Jurčíka – http://petrjurcik.blog.idnes.cz/c/147397/Kdyz-pohrobci-kopou-do-budoucnosti-KDU-CSL.html

Reakce moravskoslezské MKD – http://mladikd.cz/view.php?cisloclanku=2010072301

Zdroj: http://navrat.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=149049