Sociální a moderní americký liberalismus

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky sociálního (též levicového či moderního amerického) liberalismu?

Sociální liberalismus:

– balancování osobní svobody a sociální spravedlnosti
– podpora tržní ekonomiky
– rozšiřování občanských a politických práv a svobod
– vládní politika proti chudobě
– veřejná zdravotní péče a vzdělání
– idea, že dobro společnosti (komunity) je v harmonii se svobodou jednotlivce

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism

Moderní americký liberalismus:

– sociální liberalismus v kombinaci se sociální spravedlností a smíšenou ekonomikou
– právo na potraty pro ženy
– homosexuální manželství
– vládní programy pro vzdělávání a zdravotní péči
– keynesiánská ekonomická teorie
– národní prosperita vyžaduje vládní management makroekonomiky
– snaha držet nezaměstnanost nízko
– mít zvládnutou inflaci
– mít vysoký růst
– snaha o vítání nových idejí bez rigidních reakcí
– důraz na občanská práva
– starost vlády o zdraví, bydlení, vzdělání, práci a svobody lidí
– víra v relativně rovno(stářskou) společnost
– podpořenou institucemi, které omezují extrémy bohatství a chudoby
– víra v demokracii, občanské svobody a vládu práva
– snaha vytvořit ekonomickou příležitost dostupnou pro všechny
– ochrana životního prostředí
– pozitivní diskriminace menšin
– multilateralismus a podpora mezinárodních institucí
– podpora individuálních práv oproti korporátním zájmům
– proti daňovým úlevám pro bohaté
– snaha vytvořit společnost jako „brotherhood of mankind“
– spolupráce s odbory
– vysoké daně
– snaha nastolit prosperitu vládními zásahy
– vytvoření „social security“
– vytváření pracovních míst vládou
– stimulace ekonomiky
– utrácení na dluh (později snaha o vyšší daně pro bohaté a fiskální stabilitu)
– upuštění od zlatého standardu
– dotační programy
– opozice vůči socialismu (ve smyslu státního vlastnictví výsledků produkce)
– na rozdíl do evr. soc. dem. nebyli pro znárodňování průmyslu, ale pouze jeho regulaci pro veřejný prospěch
– snaha vyrovnávat zájmy mezi pracujicími a managementem korporací
– dotace pro umění
– ekologický aktivismus
– antikomunističtí ve světě
– boj proti rasové segregaci
– zřizování různých vládních ochranných agentur (EPA atp.)
– boj proti globálnímu oteplování
– přijímání evoluce
– proti tomu, aby mohly velké korporace sponzorovat politické strany atp.
– „promotion of fairness“
– pomoc těm, kteří si sami nemohou pomoci
– ochrana těch, kteří se sami nemohou bránit
– naplňování vlastního života (možnost dělat si, co chceme; nezasahování lidem tzv. do ložnice)
– starání se o sebe sama, protože jedině tak můžeme pomáhat ostatním
– ochrana amerických zájmů
– důraz na americkou výjimečnost

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_liberalism_in_the_United_States

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce.