Křesťanská demokracie

1 min čtení

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky (západoevropské) křesťanské demokracie?

Křesťanská demokracie:
– (Evropa – Německo, Nizozemí, Švýcarsko atp.)
– syntéza křesťanských ideálů a demokracie
– ovlivněna konzervatismem a katolickým sociálním učením
– sociálně konzervativní v kulturních, sociálních a morálních otázkách
– podpora sociálně-tržního hospodářství
– tradiční morální hodnoty (proti stejnopohlavnímu manželství, potratům atp.)
– zdůrazňování křesťanského dědictví dané země
– křesťanská etika
– opozice vůči sekularizaci společnosti (a státních institucí)
– vývoj společnosti má být evoluční, ne revoluční
– důraz na zákon a pořádek
– odmítnutí komunismu
– otevřenost ke změnám ve struktuře společnosti
– ne nutně podpora statusu quo
– důraz na lidská práva
– na individuální iniciativu
– jednotlivec je ale součástí komunity a má vůči ní odpovědnost
– sociální spravedlnost
– solidarita
– podpora sociálního státu
– podpora regulace tržních sil
– avšak podpora tržní ekonomiky

– snaha o vytvoření humánní společnosti
– udržitelný lidský rozvoj
– důraz na rodinu
– ochrana přírodních zdrojů
– subsidiarita
– důraz na důstojnost lidské bytosti
– důraz na všeobecné právo na vzdělání

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_democracy
http://www.idc-cdi.com/

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce.

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.