Americký progresivismus

2 min čtení

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky amerického progresivismu?

– kosmopolitní
– víra v pokrok člověka
– snaha o vědecké a nepolitické řízení shora
– celkově reformní politika
– snaha o pragmatismus
– nahrazení politiků efektivními a vyškolenými byrokraty
– regulace korporací
– snaha o přímou demokracii (referendum, primárky, odvolatelnost atp.)
– větší práva pracujících (minimální mzda, 8hod. pracovní doba atp.)
– snaha o sociální rovnost a spravedlnost
– nahradit dobrovolnou solidaritu státními profesionály
– prvky feminismu a environmentalismu
– stavění třeba i parků ve městech pro lepší využití volného času pro rodiny
– stavění se za právo národů na sebeurčení
– vzdělávací reforma ve směru sociálního pokroku (i hygiena, zdraví atp.)
– boj proti korupci ve státních institucích
– spolupráce s odbory
– (prohibice)
– konzervace národního a přírodního dědictví
– dotační náhrady
– snaha o veřejné zdravotní pojištění
– vytvoření centrální banky (FEDu)
– progresivní zdanění (a povinná federální daň z příjmu)
– práce s kriminální mládeží
– snaha o redukci drog
– politika státu příznivá pro rodinu
– cenzura násilí atd. v médiích
– postupně šel zdola nahoru (byť u moci již konal (logicky) opačně)
– snaha o lepší děti a jejich menší počet (částečně podpora eugeniky)
– volební právo žen
– změny ústavy
– antimonopolní zákony
– omezení přílivu levné pracovní síly a amerikanizace imigrantů
– limity pro přispěvatele politickým stranám
– registrace lobistů
– nahrávání veřejných jednání samosprávních orgánů
– sociální pojištění (stáří, nezaměstnaní, postižení)
– dědická daň

„… Progressives aren’t simply liberals; progressives see the world for what it is, accept it as ever-changing and dynamic, and choose the best course of action in line with decidedly American values.

Certainly, government involvement is one solution among many. CAP intern Suzanne Kahn, another young progressive, expressed one insight: „Progressives [understand] that government can be used as a force for good.“ But progressives don’t simply ask „How can government help this situation,“ but „with the tools we have, both public and private, how can we solve this problem?“

„Progressives believe in maximizing human freedom and helping society (and its individual members) achieve their full potential.“ Fong reminds us that „power, wealth, and information must flow freely rather than be concentrated in the hands of a few so that all citizens have the means to contribute.“

Progressivism is about pragmatism and fairness, two ideas that couldn’t be more American. …“

Zdroje:
http://www.alternet.org/story/23706/what_is_progressive
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Party_1912_%28United_States%29

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.