Německá CDU…

0 min čtení

„CDU zdůrazňuje zejména svůj všelidový charakter, orientaci na křesťanské chápání světa a člověka. Křesťanství ovšem pro CDU představuje jakýsi etický fundament, v žádném případě ne politický program. CDU silně prosazuje koncept sociálně-tržního hospodářství, podporu rodiny a rodinných hodnot, preferuje individualismus proti kolektivismu atd.“

Zdroj: Strmiska, Maxmilián – Hloušek, Vít – Chytilek, Roman – Kopeček, Lubomír: Politické strany moderní Evropy. Portál, Praha 2005, s. 301

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.