Politický systém Německa – čím se inspirovat?

0 min čtení

Při četbě literatury mě fascinuje kvalitně propracovaný politický systém Německa. Co by i pro nás mohlo být inspirující?

– konstruktivní vyjádření nedůvěry vládě (spolkovému kancléři) – jeho odvolání je možné pouze tehdy, pokud bude zvolen kancléř nový
– věk soudce omezen (40 až 68 let) – poté ve funkci končí
– kombinace přímých jednomandátových volebních obvodů a zemských kandidátek jednotlivých stran – volič má ve volbách do Spolkového sněmu (Bundestagu) 2 hlasy
– Spolkový ústavní soud má možnost zakázat protiústavní politické strany – a stalo se tak 2x – Socialistická říšská strana (1952); Komunistická strana Německa (1956)
– část ústavy, která je nezrušitelná – tzv. věčná klauzule – ty části ústavy týkající se pevného ukotvení základních lidských práv; principů demokratického, právního, sociálního a spolkového státu
– (nepřímo volený prezident) jako kladeč věnců a reprezentant země

Zdroj: Strahalová, S.: Spolková republika Německo: koaliční proměny kancléřské demokracie. In: Dvořáková, V. a kol.: Základní modely demokratických systémů. Praha 2010

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.