400 000,- měsíčně za pravdu?

2 min čtení

Bereme teď husitství. Co tak očistit dnešní církev od odpustků. Církví míním masmédia (a je to horší, protože bezbřehá víra v masmédia je dnes u veřejnosti (věřících) fanatická. Odpustky myslím oněch zmiňovaných 400 000 korun měsíčně – za to, aby zaznívala pravda.
Současný stav, který panuje v této zemi, není demokracií. Tato, zatím nejlepší vláda, byla sice zvolena demokraticky a svobodně, nicméně na vývoj v této zemi nemá absolutně žádný vliv. Je to vláda organizovaného zločinu, který není vidět (i když Paroubek se ukazuje často, ale ten to má jimi dobře zařízené).
Někdo by mohl říct, že naše dvacetiletá demokracie už je v komatu, v předsmrtelném období – pesimistická vize. Já bych to bral pozitivně – jak nás učil Tomáš Masaryk – sub species aeternitatis – tedy z pohledu věčnosti, z nadhledu. Naše demokracie má teprve porodní křeče, protože ještě žádná nezačala (v USA se ta přes několik století vyvíjená demokracie také nerodila snadno). Demokracie a svoboda nemůže existovat bez zodpovědnosti zúčastněných konkrétních lidí (či organizací). Toto tu zde ještě nevidím. Věřím však, že je v této zemi mnoho bojovníků, kteří nebudou váhat vzít při boji se zlem do ruky i zbraň, nebude-li zbytí. Je třeba, aby bojovali, byť budou opět zlikvidováni. Ovšem my mladí, perspektivní a nadějní, kteří již jsme byli vychovávání, dá se říci, svobodně a demokraticky (nebo máme možnost se tak sebevychovávat – internet atd…), se musíme připravovat na to, abychom byli schopni po nějaké další, ať už oficiální či jen faktické, totalitě převzít zodpovědně moc v této zemi. A je jedno, pokud to nestihneme a nedokážeme my – připravujme naše děti. Věřím, že do 20 (to těžko), ale do 40 let určitě se nám podaří vytvořit skutečnou demokracii a svobodu, které půjdou ruku v ruce se zodpovědností konkrétních jedinců.
Já chci jen připomenout těm blbečkům (mafiánům, ilegálním lobbistům a dalším prostředníkům zla, ať mají jakoukoli formu či způsoby), že situace, kdy média neplní svou nezávislou roli, ale jsou jakýmsi prostředníkem, nějakým byznysem, kde si prostě někdo, kdo má peníze, jen zadá, co se mu hodí, je dlouhodobě neudržitelná. Z jednoho prostého důvodu – navzájem se požerete a někdo vás bude muset nahradit – snažme se, aby byl lepší.
V této době se také dosti zajímám o historii českých zemí (i v souvislosti s aktuálním učivem ve škole) a situace, kdy tady bylo bezvládí, zde není poprvé. Bohužel nesvědčí pro pravdu jedna věc – a to to, že se vám podařilo vymýt hlavy veřejnosti tím, že tento neskutečný stav je něco normálního a oni to tak přijali, ač všichni vědí, že toto normální není – inu strach. Možná je to pro mě osobně dobrá motivace k tomu, abych se nebál.

http://www.frekvence1.cz/cs/zabava/podcasting/index_4.shtml?0

Autor: Mirek Návrat

Blogger a vystudovaný politolog. Píšu o politice, společnosti, budoucnosti a osobním rozvoji. Můj Twitter: @mireknavrat.